Archive for desembre, 2013

Comentaris tancats a Els circuits curts de comercialització

Els circuits curts de comercialització


2013
12.31

Els darrers 30 anys hem patit un canvi en els nostres hàbits de consum, la majoria de la població compra en supermercats i grans superfícies, en detriment de les botigues petites. El model de distribució d’aliments ha canviat i això ha ocasionat certs problemes. Cada cop l’oferta d’aliments està més concentrada, i les grans distribuïdores marquen el preu dels productes en perjudici dels productors i consumidors. D’aquesta manera la recerca del producte barat, es compren grans quantitats de productes de punts geogràfics llunyans (milers de km). Aquest fet ocasiona greus problemes mediambientals i socials. Mediambientals per l’emissió a l’atmosfera de grans quantitats de CO2 provinents del transport dels aliments i socials perquè ha ocasionat la desaparició de les botigues, elaboradors i productors locals.

circuits_curts_comercialització

Distància que recórren alguns aliments per arribar a casa nostra.

Font: www.urgell.cat
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a El malbaratament a les llars en funció de la tipologia

El malbaratament a les llars en funció de la tipologia


2013
12.30

malbaratament a les llars segons la tipologia

 

Font: Diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya. Agència de Residus de Catalunya
i Universitat Autònoma de Barcelona, 2011.
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Què és la producció ecològica dels aliments?

Què és la producció ecològica dels aliments?


2013
12.28

què_es_la_producció _ecològica_dels_aliments

Font: www.gencat.cat
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Què diu exactament la data de caducitat?

Què diu exactament la data de caducitat?


2013
12.27

La regulació de la durada dels aliments estableix una data de duració mínima que té la missió d’informar-ne el consumidor del període de “consum preferent”. Més que no pas una indicació de seguretat dels aliments, és una indicació d’homogeneïtzació de les normes d’etiquetatge a escala europea. La data de consum preferent no imposa una obligatorietat de consumir el producte en les dates indicades, sinó que es tracta senzillament d’una recomanació.
Només en el cas dels productes peribles a curt termini, que, si es fa malbé, poden representar un risc per a la salut humana, la datació s’expressa en la forma de “data de caducitat”.
En tot cas, les indicacions de la data de caducitat i la data de consum preferent es basen, principalment, en assajos de la qualitat dels aliments i són potestat del fabricant. No hi ha unes normes oficials que determini els assajos que s’han de realitzar, ni la metodologia que s’ha d’emprar per avaluar les dates de consum preferent o la data de caducitat.
Per tant, les dates de consum preferent o la data de caducitat és informació del fabricant al consumidor. No és una data marcada per cap norma ni legislació.
Així, el consum d’un producte alimentari més enllà de les dates de consum preferent o la data de caducitat, pot ser apte si s’ha mantingut en les condicions de conservació adequades.

etiqueta_model

Text adaptat.
Font: www.gencat.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn

Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn


2013
12.26

 

vaques_pastorant

Les explotacions de ramaderia ecològica han de complir estrictament un reglament. Seguidament les obligacions i prohibicions més destacades en el sector boví de carn:

CONSERVACIÓ

Obligacions:

 • Han d’estar inscrites al CCPAE totes les terres associades o vinculades a la producció del bestiar. Tant les pastures com les destinades a la producció d’aliments.
 • Respectar el període de conversió abans de realitzar qualsevol comercialització amb la certificació ecològica.

Prohibicions:

 • L’alternança entre producció ecològica i convencional.

 

BENESTAR ANIMAL

Obligacions:

 • Respectar escrupolosament les normes pel benestar animal.
 • Respectar les superfícies mínimes necessàries durant l’engreix dels animals (significativament superior a les del sistema productiu convencional).
 • Garantir que el bestiar té excés a pastures o conreus de farratges, excepte quan el temps o l’estat del terreny no ho permeti.

Prohibicions:

 • Lligar o immobilitzar el bestiar.

 

REPRODUCCIÓ

Obligacions/Permissions:

 • Està permès la inseminació artificial.

Prohibicions:

 • L’ús d’hormones per la reproducció.

 

MANEIG

 Obligacions/Permissions:

 • Accés a l’aire lliure pel bestiar és obligatori excepte del que estigui en instal·lacions de fem acumulat.
 • Restringir l’allotjament de vedells en habitacles individuals fins als 7 dies de vida. A més, els habitacles han d’estar construïts de manera que els animals puguin veure i escoltar els altres vedells.
 • S’han de poder aixecar, tombar i girar sense dificultat.
 • Es permet l’engreix de vedells presos directament de la mare i venuts a altres explotacions a partir dels 6 mesos de vida.

Prohibicions:

 • Zones de descans sense jaç. Així com les matèries destinades al jaç tractades amb productes químics.
 • Reixes o graelles en més del 50% de la superfície del sòl.
 • Contacte dels animals amb materials de construcció tractats amb productes tòxics.
 • La barreja d’animals ecològics i no ecològics.

 

ALIMENTACIÓ

Obligacions:

 • La lactància mínima dels vedells és de 3 mesos.
 • L’alimentació ha de tenir una procedència fonamentalment ecològica tot i que es permeten  percentatges reduïts de matèria convencional amb límits pel que fa a la presència de determinats productes.

Prohibicions:

 • Totalment prohibit la presència d’OGM (Organismes Genèticament Modificats) en l’alimentació dels animals.
 • Utilització de greixos, olis i àcids grassos en dietes riques per obtenir maduresa ràpida o nivells de producció molt elevats.
 • L’ús d’enzims per incrementar els nivells de conversió.
 • Pinsos comercials no certificats.
 • Pasturatge en zones no inscrites al CCPAE.
 • L’ús d’antibiòtics ni de substàncies auxiliars en l’alimentació per estimular el creixement.

 

SANITAT

Obligacions:

 • Es permeten les vacunes, tractaments antiparasitaris i programes d’eradicació assenyalats com obligatoris pel DAR (Defensa Animal Rescue).

Prohibicions:

 • Medicaments i substàncies al·lopàtiques de síntesi química com a tractament preventiu. Estan permesos amb l’autorització corresponent, per tractaments curatius.
 • Antiparasitaris rutinaris.
 • Col·locació d’anelles als animals.

 

TRANSPORT

Obligacions:

 • Vigilar que els vehicles no estiguin excessivament carregats i que reuneixin les condicions adequades per al transport.
 • Evitar la barreja de grups socials diferents.

Prohibicions:

 • L’ús d’agullons elèctrics per moure el bestiar.
 • L’ús de tranquil·litzants al·lopàtics.
 • Barrejar bestiar ecològic i convencional durant el transport.

 Text adaptat.
Font: www.gencat.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Som elsMasovers.cat

Som elsMasovers.cat


2013
12.19

Benvinguts i benvingudes al nostre blog.

Fa un any vam decidir embarcar-nos en una nova aventura, obrir una botiga en línia de productes catalans, ecològics i artesans.

CCPAE_GIF_cmyk

Pensàvem que la cosa aniria ràpid, però hem trigat un any en aconseguir tots els permisos i programar la botiga. El primer pas va ser obtenir el registre sanitari i el CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). Decidir un nom, registrar el domini, dissenyar el logotip, cercar els proveïdors idonis, fer totes les fotografies, optimitzar el transport per assegurar-nos que els productes arriben a casa en perfecte estat i obrir la botiga.

Ha estat un any força entretingut i hem après moltes coses. Ara, amb tot aquesta informació i la feina feta, comencem a donar-nos a conèixer. Hem creat aquest blog per poder-vos anar informant de tot allò que ens sembli que us pot resultar interessant. També hem obert perfils a diverses xarxes socials i intentarem mantenir-les actualitzades per tal que us resulti senzill i entretingut seguir-nos.

facebook googleplus instagram pinterest twitter youtube

Moltes gràcies per la vostra atenció.
Esperem tornar-vos a veure ben aviat per aquí!

www.ElsMasovers.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone