Comentaris tancats a Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn

Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn

2013
12.26

 

vaques_pastorant

Les explotacions de ramaderia ecològica han de complir estrictament un reglament. Seguidament les obligacions i prohibicions més destacades en el sector boví de carn:

CONSERVACIÓ

Obligacions:

 • Han d’estar inscrites al CCPAE totes les terres associades o vinculades a la producció del bestiar. Tant les pastures com les destinades a la producció d’aliments.
 • Respectar el període de conversió abans de realitzar qualsevol comercialització amb la certificació ecològica.

Prohibicions:

 • L’alternança entre producció ecològica i convencional.

 

BENESTAR ANIMAL

Obligacions:

 • Respectar escrupolosament les normes pel benestar animal.
 • Respectar les superfícies mínimes necessàries durant l’engreix dels animals (significativament superior a les del sistema productiu convencional).
 • Garantir que el bestiar té excés a pastures o conreus de farratges, excepte quan el temps o l’estat del terreny no ho permeti.

Prohibicions:

 • Lligar o immobilitzar el bestiar.

 

REPRODUCCIÓ

Obligacions/Permissions:

 • Està permès la inseminació artificial.

Prohibicions:

 • L’ús d’hormones per la reproducció.

 

MANEIG

 Obligacions/Permissions:

 • Accés a l’aire lliure pel bestiar és obligatori excepte del que estigui en instal·lacions de fem acumulat.
 • Restringir l’allotjament de vedells en habitacles individuals fins als 7 dies de vida. A més, els habitacles han d’estar construïts de manera que els animals puguin veure i escoltar els altres vedells.
 • S’han de poder aixecar, tombar i girar sense dificultat.
 • Es permet l’engreix de vedells presos directament de la mare i venuts a altres explotacions a partir dels 6 mesos de vida.

Prohibicions:

 • Zones de descans sense jaç. Així com les matèries destinades al jaç tractades amb productes químics.
 • Reixes o graelles en més del 50% de la superfície del sòl.
 • Contacte dels animals amb materials de construcció tractats amb productes tòxics.
 • La barreja d’animals ecològics i no ecològics.

 

ALIMENTACIÓ

Obligacions:

 • La lactància mínima dels vedells és de 3 mesos.
 • L’alimentació ha de tenir una procedència fonamentalment ecològica tot i que es permeten  percentatges reduïts de matèria convencional amb límits pel que fa a la presència de determinats productes.

Prohibicions:

 • Totalment prohibit la presència d’OGM (Organismes Genèticament Modificats) en l’alimentació dels animals.
 • Utilització de greixos, olis i àcids grassos en dietes riques per obtenir maduresa ràpida o nivells de producció molt elevats.
 • L’ús d’enzims per incrementar els nivells de conversió.
 • Pinsos comercials no certificats.
 • Pasturatge en zones no inscrites al CCPAE.
 • L’ús d’antibiòtics ni de substàncies auxiliars en l’alimentació per estimular el creixement.

 

SANITAT

Obligacions:

 • Es permeten les vacunes, tractaments antiparasitaris i programes d’eradicació assenyalats com obligatoris pel DAR (Defensa Animal Rescue).

Prohibicions:

 • Medicaments i substàncies al·lopàtiques de síntesi química com a tractament preventiu. Estan permesos amb l’autorització corresponent, per tractaments curatius.
 • Antiparasitaris rutinaris.
 • Col·locació d’anelles als animals.

 

TRANSPORT

Obligacions:

 • Vigilar que els vehicles no estiguin excessivament carregats i que reuneixin les condicions adequades per al transport.
 • Evitar la barreja de grups socials diferents.

Prohibicions:

 • L’ús d’agullons elèctrics per moure el bestiar.
 • L’ús de tranquil·litzants al·lopàtics.
 • Barrejar bestiar ecològic i convencional durant el transport.

 Text adaptat.
Font: www.gencat.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Tags: , ,

Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/elsmasovers.cat/blog/wp-includes/comment-template.php on line 1338

Comments are closed.