Posts Tagged ‘productes ecològics’

Comentaris tancats a Què és la ramaderia ecològica?

Què és la ramaderia ecològica?


2014
01.07

què_és_ramaderia_eco

Font: www.gencat.cat
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Què és la producció ecològica dels aliments?

Què és la producció ecològica dels aliments?


2013
12.28

què_es_la_producció _ecològica_dels_aliments

Font: www.gencat.cat
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Què diu exactament la data de caducitat?

Què diu exactament la data de caducitat?


2013
12.27

La regulació de la durada dels aliments estableix una data de duració mínima que té la missió d’informar-ne el consumidor del període de “consum preferent”. Més que no pas una indicació de seguretat dels aliments, és una indicació d’homogeneïtzació de les normes d’etiquetatge a escala europea. La data de consum preferent no imposa una obligatorietat de consumir el producte en les dates indicades, sinó que es tracta senzillament d’una recomanació.
Només en el cas dels productes peribles a curt termini, que, si es fa malbé, poden representar un risc per a la salut humana, la datació s’expressa en la forma de “data de caducitat”.
En tot cas, les indicacions de la data de caducitat i la data de consum preferent es basen, principalment, en assajos de la qualitat dels aliments i són potestat del fabricant. No hi ha unes normes oficials que determini els assajos que s’han de realitzar, ni la metodologia que s’ha d’emprar per avaluar les dates de consum preferent o la data de caducitat.
Per tant, les dates de consum preferent o la data de caducitat és informació del fabricant al consumidor. No és una data marcada per cap norma ni legislació.
Així, el consum d’un producte alimentari més enllà de les dates de consum preferent o la data de caducitat, pot ser apte si s’ha mantingut en les condicions de conservació adequades.

etiqueta_model

Text adaptat.
Font: www.gencat.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone