Posts Tagged ‘ramaderia ecologica’

Comentaris tancats a Els beneficis de la producció ecològica

Els beneficis de la producció ecològica


2015
03.27
Paisatge del pla de Bages.

Paisatge del pla de Bages.  La producció ecològica aporta molts beneficis.

 

Producció ecològica: agricultura i ramaderia ecològica

La producció ecològica aporta molts beneficis redueix significativament els problemes mediambientals, com poden ser la contaminació de les aigües per nitrats, l’emissió de gasos que contribueixen en l’efecte hivernacle, la pèrdua d’espècies autòctones… La producció agrària ecològica representa doncs, una opció factible cap a un desenvolupament sostenible i més equilibrat. Tant pel nostre planeta com per a la nostra salut i la dels nostres fills.

El producte ecològic, de temporada i local concentra totes les propietats per tal de beneficiar l’entorn, l’economia local i la salut!

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn

Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn


2013
12.26

 

vaques_pastorant

Les explotacions de ramaderia ecològica han de complir estrictament un reglament. Seguidament les obligacions i prohibicions més destacades en el sector boví de carn:

CONSERVACIÓ

Obligacions:

 • Han d’estar inscrites al CCPAE totes les terres associades o vinculades a la producció del bestiar. Tant les pastures com les destinades a la producció d’aliments.
 • Respectar el període de conversió abans de realitzar qualsevol comercialització amb la certificació ecològica.

Prohibicions:

 • L’alternança entre producció ecològica i convencional.

 

BENESTAR ANIMAL

Obligacions:

 • Respectar escrupolosament les normes pel benestar animal.
 • Respectar les superfícies mínimes necessàries durant l’engreix dels animals (significativament superior a les del sistema productiu convencional).
 • Garantir que el bestiar té excés a pastures o conreus de farratges, excepte quan el temps o l’estat del terreny no ho permeti.

Prohibicions:

 • Lligar o immobilitzar el bestiar.

 

REPRODUCCIÓ

Obligacions/Permissions:

 • Està permès la inseminació artificial.

Prohibicions:

 • L’ús d’hormones per la reproducció.

 

MANEIG

 Obligacions/Permissions:

 • Accés a l’aire lliure pel bestiar és obligatori excepte del que estigui en instal·lacions de fem acumulat.
 • Restringir l’allotjament de vedells en habitacles individuals fins als 7 dies de vida. A més, els habitacles han d’estar construïts de manera que els animals puguin veure i escoltar els altres vedells.
 • S’han de poder aixecar, tombar i girar sense dificultat.
 • Es permet l’engreix de vedells presos directament de la mare i venuts a altres explotacions a partir dels 6 mesos de vida.

Prohibicions:

 • Zones de descans sense jaç. Així com les matèries destinades al jaç tractades amb productes químics.
 • Reixes o graelles en més del 50% de la superfície del sòl.
 • Contacte dels animals amb materials de construcció tractats amb productes tòxics.
 • La barreja d’animals ecològics i no ecològics.

 

ALIMENTACIÓ

Obligacions:

 • La lactància mínima dels vedells és de 3 mesos.
 • L’alimentació ha de tenir una procedència fonamentalment ecològica tot i que es permeten  percentatges reduïts de matèria convencional amb límits pel que fa a la presència de determinats productes.

Prohibicions:

 • Totalment prohibit la presència d’OGM (Organismes Genèticament Modificats) en l’alimentació dels animals.
 • Utilització de greixos, olis i àcids grassos en dietes riques per obtenir maduresa ràpida o nivells de producció molt elevats.
 • L’ús d’enzims per incrementar els nivells de conversió.
 • Pinsos comercials no certificats.
 • Pasturatge en zones no inscrites al CCPAE.
 • L’ús d’antibiòtics ni de substàncies auxiliars en l’alimentació per estimular el creixement.

 

SANITAT

Obligacions:

 • Es permeten les vacunes, tractaments antiparasitaris i programes d’eradicació assenyalats com obligatoris pel DAR (Defensa Animal Rescue).

Prohibicions:

 • Medicaments i substàncies al·lopàtiques de síntesi química com a tractament preventiu. Estan permesos amb l’autorització corresponent, per tractaments curatius.
 • Antiparasitaris rutinaris.
 • Col·locació d’anelles als animals.

 

TRANSPORT

Obligacions:

 • Vigilar que els vehicles no estiguin excessivament carregats i que reuneixin les condicions adequades per al transport.
 • Evitar la barreja de grups socials diferents.

Prohibicions:

 • L’ús d’agullons elèctrics per moure el bestiar.
 • L’ús de tranquil·litzants al·lopàtics.
 • Barrejar bestiar ecològic i convencional durant el transport.

 Text adaptat.
Font: www.gencat.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone