Archive for the ‘Producció ecològica i ecologia’ Category

Comentaris tancats a Clorprofam – El vídeo de la nena que fa un experiment amb un producte ecològic i un convencional

Clorprofam – El vídeo de la nena que fa un experiment amb un producte ecològic i un convencional


2014
03.28

Una nena fa un experiment interessant per veure la diferència entre els productes bio i els convencionals:

Com diu el vídeo això pot ser degut al  Clorprofam .

El Cloroprofam és un producte químic que tiren a les patates per tal que aguantin més temps sense “grillar-se”. Aquest producte està classificat com a no cancerigen, no obstant això, segons la wiquipedia un dels seus metabòlits (2-cloroanilina, per als quals no hi ha dades disponibles de carcinogenicitat) és estructuralment similar al conegut carcinogen 4-cloroanilina.

Aquestes son les dades que hem trobat, deixem les conclusions a les vostres mans. 

· Veure enllaç informatiu sobre els usos agrícoles del Clorprofam del vademècum de Terralia.com [Veure enllaç]
· Veure enllac informatiu sobre els usos del Clorprofam en una pregunta a la web del Parlament Europeu [Veure enllaç]
· Veure document informatiu del producte del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. [Veure arxiu]
· Veure document informatiu del producte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de Mèxic. [Veure arxiu]

Veure a youtube:
Captura de pantalla 2014-03-28 a las 22.08.59

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a L’agroecologia és la solució a la fam

L’agroecologia és la solució a la fam


2014
03.05

“Els projectes més recents duts a terme en 20 països africans han demostrat que pot duplicar el rendiment de les collites en un període de 3 a 10 anys.”

 

L’agroecologia consisteix en aplicar l’ecologia al disseny dels sistemes ecològics, de manera que es pugui posar així fi a les crisis alimentàries, s’afrontin els problemes relacionats amb el medi ambient i el canvi climàtic, es millori la productivitat de la terra i es protegeixin les collites contra pestes gràcies a una anàlisi de l’entorn natural (arbres, plantes, animals i insectes beneficiosos).

Segons demostra un informe de l’ONU, el fet d’incrementar la producció d’agricultura ecològica es podria augmentar el nombre d’aliments i millorar la situació dels més pobres, ja que “els mètodes agroecològics són molt més eficaços a l’hora d’estimular la producció alimentària que els fertilitzants químics”. I perquè “l’agroecologia és un enfocament basat majoritàriament en el coneixament. Necessita polítiques públiques que donin suport a la recerca en agricultura i els serveis d’extensió participatius”.

Segons Oliver De Schutter, relator especial de l’ONU sobre el dret a l’alimentació i autor de l’informe, diu que els projectes a Indonèsia, Vietnam i Bangla Desh han registrat una reducció de fins al 92% en l’ús d’insecticides sobre l’arròs, el que suposa un estalvi considerable per als camperols més pobres. “El coneixement ha substituït els pesticides i fertilitzants. L’èxit està assegurat i es poden trobar innombrables històries similars en altres països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina”.
Aquest mètode també està guanyant terreny a paisos desenvolupats, però la manca de suport públic i d’ambició fa que difícilment superi la fase experimental.

De Schutter també afageix que “L’enfortiment de les organitzacions socials ha demostrat ser tan potent com la distribució de fertilitzants. Els petits camperols i els científics poden crear pràctiques veritablement innovadores quan treballen colze a colze”, explica De Schutter. “No resoldrem la fam ni pararem el canvi climàtic amb l’agricultura industrial de les grans plantacions. La solució és donar suport al coneixement i l’experimentació dels agricultors i camperols i en l’augment dels ingressos dels petits propietaris per contribuir així també al desenvolupament rural.”

Text adaptat.
Font: www.economiasolidaria.org
 

Per què l’agroecologia és la solució a la fam i a la inseguretat alimentària?

Vídeo relacionat (4:00′)

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a El codi dels ous

El codi dels ous


2014
02.18

© de la fotografia: iStockphoto.com/Uyen Le© del muntatge: TERMCAT

El codi que es troba a la closca dels ous ens informa del sistema de cria de les gallines, del país d’on provenen i de l’explotació on s’han fet.

El primer número ens indica el sistema de cria:
0= ou procedent d’una gallina ecològica.
1= ou procedent d’una gallina criada a l’aire lliure.
2= ou procedent d’una gallina criada a terra.
3= ou procedent d’una gallina criada en gàbia.

(al final de l’entrada s’explica detalladament en què consisteix cada sistema de cria).

Les dues lletres que segueixen el número ens informen del país de procedència de l’ou.

El número amb diversos dígits ens identifica l’explotació on s’ha produït l’ou.

2 primers dígits= codi de la provínica.
3 següents dígits= codi del municipi.
Rde dígits= codi de l’explotació o granja.

A continuació, en què consisteix cada sistema de cria:
La cria a l’aire lliure: fa referència al sistema de cria extensiva d’aviram en què els animals disposen d’un corral a cel descobert al qual tenen accés lliure durant tot el dia des de la nau on s’allotgen. Aquest sistema de cria engloba la cria ecològica, en què els animals són alimentats amb pinso procedent de l’agricultura ecològica i en cas de malaltia són tractats únicament amb productes fitoterapèutics, homeopàtics o amb oligoelements.

La forma de cria a terra designa el sistema en què els animals s’allotgen permanentment sobre un jaç, generalment de palla o d’encenalls, en una nau tancada per la qual es poden moure amb una certa llibertat.

Les denominada cria en gàbia fa referència al sistema en què els animals s’allotgen permanentment en gàbies metàl·liques reixades disposades en fileres de diversos pisos.

 Text adaptat.
Font: http://www.termcat.cat/
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Què és la ramaderia ecològica?

Què és la ramaderia ecològica?


2014
01.07

què_és_ramaderia_eco

Font: www.gencat.cat
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Què és la producció ecològica dels aliments?

Què és la producció ecològica dels aliments?


2013
12.28

què_es_la_producció _ecològica_dels_aliments

Font: www.gencat.cat
Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Comentaris tancats a Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn

Normativa de la ramaderia ecològica del sector boví de carn


2013
12.26

 

vaques_pastorant

Les explotacions de ramaderia ecològica han de complir estrictament un reglament. Seguidament les obligacions i prohibicions més destacades en el sector boví de carn:

CONSERVACIÓ

Obligacions:

 • Han d’estar inscrites al CCPAE totes les terres associades o vinculades a la producció del bestiar. Tant les pastures com les destinades a la producció d’aliments.
 • Respectar el període de conversió abans de realitzar qualsevol comercialització amb la certificació ecològica.

Prohibicions:

 • L’alternança entre producció ecològica i convencional.

 

BENESTAR ANIMAL

Obligacions:

 • Respectar escrupolosament les normes pel benestar animal.
 • Respectar les superfícies mínimes necessàries durant l’engreix dels animals (significativament superior a les del sistema productiu convencional).
 • Garantir que el bestiar té excés a pastures o conreus de farratges, excepte quan el temps o l’estat del terreny no ho permeti.

Prohibicions:

 • Lligar o immobilitzar el bestiar.

 

REPRODUCCIÓ

Obligacions/Permissions:

 • Està permès la inseminació artificial.

Prohibicions:

 • L’ús d’hormones per la reproducció.

 

MANEIG

 Obligacions/Permissions:

 • Accés a l’aire lliure pel bestiar és obligatori excepte del que estigui en instal·lacions de fem acumulat.
 • Restringir l’allotjament de vedells en habitacles individuals fins als 7 dies de vida. A més, els habitacles han d’estar construïts de manera que els animals puguin veure i escoltar els altres vedells.
 • S’han de poder aixecar, tombar i girar sense dificultat.
 • Es permet l’engreix de vedells presos directament de la mare i venuts a altres explotacions a partir dels 6 mesos de vida.

Prohibicions:

 • Zones de descans sense jaç. Així com les matèries destinades al jaç tractades amb productes químics.
 • Reixes o graelles en més del 50% de la superfície del sòl.
 • Contacte dels animals amb materials de construcció tractats amb productes tòxics.
 • La barreja d’animals ecològics i no ecològics.

 

ALIMENTACIÓ

Obligacions:

 • La lactància mínima dels vedells és de 3 mesos.
 • L’alimentació ha de tenir una procedència fonamentalment ecològica tot i que es permeten  percentatges reduïts de matèria convencional amb límits pel que fa a la presència de determinats productes.

Prohibicions:

 • Totalment prohibit la presència d’OGM (Organismes Genèticament Modificats) en l’alimentació dels animals.
 • Utilització de greixos, olis i àcids grassos en dietes riques per obtenir maduresa ràpida o nivells de producció molt elevats.
 • L’ús d’enzims per incrementar els nivells de conversió.
 • Pinsos comercials no certificats.
 • Pasturatge en zones no inscrites al CCPAE.
 • L’ús d’antibiòtics ni de substàncies auxiliars en l’alimentació per estimular el creixement.

 

SANITAT

Obligacions:

 • Es permeten les vacunes, tractaments antiparasitaris i programes d’eradicació assenyalats com obligatoris pel DAR (Defensa Animal Rescue).

Prohibicions:

 • Medicaments i substàncies al·lopàtiques de síntesi química com a tractament preventiu. Estan permesos amb l’autorització corresponent, per tractaments curatius.
 • Antiparasitaris rutinaris.
 • Col·locació d’anelles als animals.

 

TRANSPORT

Obligacions:

 • Vigilar que els vehicles no estiguin excessivament carregats i que reuneixin les condicions adequades per al transport.
 • Evitar la barreja de grups socials diferents.

Prohibicions:

 • L’ús d’agullons elèctrics per moure el bestiar.
 • L’ús de tranquil·litzants al·lopàtics.
 • Barrejar bestiar ecològic i convencional durant el transport.

 Text adaptat.
Font: www.gencat.cat

Compartir a...Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone